RSS Submit
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ παράγει διαφορετικές Αποψεις!!

Αναζητώντας Τρόπους Συνύπαρξης με τους Θρησκευτικά Διαφορετικούς

Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Μεγ. Βασιλείου 15 -Ρουφ, 5 Μαϊου 2014

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που έχει ανακύψει στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 20 χρόνια είναι η σταδιακή μετάβαση προς μια όλο και περισσότερο πολυπολιτισμική κοινωνία. Σχεδόν το 10% του πληθυσμού προέρχεται πλέον από άλλες χώρες και ηπείρους. Πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών στην Αθήνα έχουν διαφορετικό θρήσκευμα και οι αυτόχθονες αντιμετωπίζουν το νέο αυτό δεδομένο ως μια πρόκληση. 

Εμείς με τη σειρά μας πιστεύουμε ότι, εφόσον τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις, πρόκειται συγχρόνως για μια μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να οδηγήσει σε γόνιμη και δημιουργική συνύπαρξη προς όφελος της Ελλάδας. Η διαφορετικότητα σημαίνει πλουραλισμό και αποτελεί απόδειξη του οικουμενικού πνεύματος του Ελληνισμού στο πέρασμα των αιώνων.

Προσδιορισμοί

Το πολιτισμικό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι περισσότερο μεταβαλλόμενο και γίνεται όλο και πιο διαφοροποιημένο σε σχέση με το παρελθόν. Η πολιτισμική πολυμορφία αποτελεί βασική συνθήκη της ανθρώπινης κοινωνίας και εμφανίζεται ως επακόλουθο της διασυνοριακής μετανάστευσης, της απαίτησης διατήρησης των πολιτισμικών διαφορών στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της διακριτής πολιτισμικής ταυτότητας των κοινωνικών ομάδων, των πολιτισμικών επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης διαφορετικών πολιτισμών, της αυξανόμενης αλληλεξάρτησης μεταξύ όλων των περιφερειών του κόσμου και της προόδου στην πληροφορική και στα ΜΜΕ.

Η διαφορετικότητα αποτελεί επίσης ένα κοινωνικό και πολιτικό προτέρημα των κοινωνιών, το οποίο πρέπει να επεκταθεί και να διαχειριστεί σωστά. Παράλληλα όμως η διαφορετικότητα φέρνει στο προσκήνιο νέες κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις. Η πολιτισμική πολυμορφία συχνά προκαλεί τον φόβο και την απόρριψη. Στερεότυπα,  ρατσισμός, ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, διακρίσεις και βία μπορεί να απειλήσουν την ειρήνη και την ίδια την ύπαρξη των τοπικών και εθνικών κοινοτήτων.

Ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών, ένα από τα παλαιότερα και πιο θεμελιώδη είδη κοινωνικού διαλόγου, είναι ένα αντίδοτο στην απόρριψη και στην κοινωνική βία. Ωστόσο στην πολιτική συζήτηση, η παράμετρος του διαθρησκευτικού διαλόγου εξακολουθεί να μην είναι επακριβώς καθορισμένη και επαρκώς αναπτυγμένη.

Στόχοι και προϋποθέσεις

Σε γενικές γραμμές, ο στόχος της συνάντησής μας είναι να αναζητήσουμε μαζί τρόπους ειρηνικής και εποικοδομητικής συμβίωσης σε έναν όλο και περισσότερο πολυθρησκευτικό  κόσμο αναπτύσσοντας μια διάσταση αλληλογνωριμίας και συνεργασίας. Ο διαθρησκειακός διάλογος μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα εργαλείο για την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων με την ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου .

Ειδικότερα, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι στόχοι:

-         Να συζητήσουν εκπρόσωποι των κοινοτήτων, θρησκευτικοί λειτουργοί και ειδικοί επιστήμονες σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

-         Να μοιραστούμε οράματα και κοινά εργαλεία, να κατανοήσουμε και να μάθουμε από αυτούς που δεν βλέπουν τον κόσμο με την ίδια οπτική με μας

-         Να εντοπίσουμε ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών παραδόσεων και αντιλήψεων

-         Να επιτύχουμε μια έστω θεμελιακού επιπέδου συναίνεση, ώστε οι όποιες διαφορές ανακύπτουν να μην επιλύονται με τη βία 

-         Να συντελέσουμε στην εύρεση ενός τρόπου δημοκρατικής διαχείρισης της πολιτισμικής πολυμορφίας, προχωρώντας από κοινού στις αναγκαίες προσαρμογές για όλους τους τύπους των υφιστάμενων κοινωνικών και πολιτικών ρυθμίσεων

-         Να συνεισφέρουμε στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα σε εκείνους που αντιλαμβάνονται την πολυμορφία ως απειλή και εκείνους που το βλέπουν ως εμπλουτισμό

-         Να ανταλλάξουμε ιδέες για τις βέλτιστες πρακτικές ιδιαίτερα στους τομείς του διαπολιτισμικού διαλόγου, της δημοκρατικής διαχείρισης της κοινωνικής διαφορετικότητας και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής

-         Να αναπτύξουμε από κοινού νέα σχέδια. 

Ευκολότερο από το να δοθεί ένας απλουστευτικός ορισμός του διαθρησκευτικού διαλόγου είναι να περιγραφούν οι συνθήκες, οι βασικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν έναν πραγματικά ουσιαστικό διαθρησκευτικό διάλογο. Με βάση την υπάρχουσα εμπειρία, μπορεί κανείς να προτείνει τουλάχιστον έξι βασικές προϋποθέσεις οι οποίες είτε πρέπει να πληρούνται από την αρχή, μπορούν να επιτευχθούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας:

-         Εθελοντική συμμετοχή στο διάλογο

-         Ισότιμη μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων

-         Μια νοοτροπία (εκατέρωθεν) που να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, περιέργεια και τη δέσμευση να μην επιθυμεί κανείς να «κερδίσει» το διάλογο

-         Ετοιμότητα για να εξεταστούν τόσο οι πολιτιστικές ομοιότητες όσο και οι διαφορές

-         Ένας ελάχιστος βαθμός γνώσεων σχετικά με τα διακριτικά χαρακτηριστικά της δικής μας και των άλλων πίστεων

-           Ικανότητα να βρούμε  μια κοινή γλώσσα για την κατανόηση και το σεβασμό των θρησκευτικών διαφορών 

Διεύθυνση Πολιτιστικού Κέντρου:

Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (οδ. Μεγ. Βασιλείου 15 -Ρουφ) δεύτερος παράλληλος δρόμος πίσω από το κτήριο του Μουσείου Μπενάκη.

Με το μετρό, στάση «Κεραμεικός», βγαίνουμε στην έξοδο «Κωνσταντινουπόλεως» και μετά, παίρνοντας την οδό Δεκελέων, συναντάμε τη Μεγάλου Βασιλείου.

Με το λεωφορείο είναι η στάση «Καμπά» (αρ. γραμμής 049 και 815) ή η στάση «Πέτρου Ράλλη» (αρ. γραμμής 838, 914, Β18 και Γ18).

Χάρτης: http://www.ploigos.gr/?sessionid=59ea109982ef300e2c876fd128d6bd01


Χάρτης
Auspices
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΙ ΗΓΕΤΕΣ
- Η ΕΞΕΛΙΞΗ
-
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ
en
greek